Oravantie 48, Suomi 

48230 Kotka


0407794025

marianne@ennairam.fi

HOMEOPATIA

Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomuoto, mikä tarkoittaa, että sillä ei pyritä poistamaan tiettyä oiretta tai taudinaiheuttajaa vaan elvyttämään elimistön omaa puolustusjärjestelmää. Potilasta  hoidetaan kokonaisuutena, jolloin ainetta valittaessa otetaan huomioon niin oireet kuin eläimen koko olemus luonteineen.

Homeopatia on kokonaisvaltainen hoitomuoto, joka keskittyy luonnollisen vastustuskyvyn parantamiseen. Homeopatia tulee kreikankielisistä sanoista  homoios - kaltainen  ja pathos - kärsimys, sairaus . Sen pääperiaate on, että  kaltainen parantaa kaltaisen - similia similibus curentur . Homeopaattiset lääkeaineet valmistetaan potenssoimalla kasveista, mineraaleista, metalleista ja eläinkunnan tuotteista. 

Arnica montana - etelänarnikki

Homeopatian isänä pidetään saksalaista lääkäriä, kemistiä ja tutkijaa Samuel Hahnemannia (1755-1843). Hahnemann oli pettynyt saamiinsa hoitotuloksiin ja siihen, että sairauksia parannettiin vain diagnoosin perusteella. Hahnemann ryhtyi opiskelemaan homeopatiaa ja tekemään omia lääkeainekokeiluja. Hän aloitti Kiinanpuun kuorella (China), jota nautittuaan hän sai malariakuumeen oireita. Tämän kokeen tuloksena hän päätyi homeopatian perusajatukseen: 
"Lääkeaine, joka aiheuttaa terveessä ihmisessä tietyn sairauden, parantaa pieninä annoksina saman vaivan sairaassa ihmisessä". 

Hahnemann alkoi asteittain laimentaa ravistellen myrkyllisiä aineita ja jatkoi niin kauan, kunnes kaikki myrkkyvaikutus oli poissa. Laimentamista ja ravistamista kutsutaan potenssoinniksi ja näin potenssi tarkoittaa lääkeaineen vahvuutta. Alkuperäisistä aineista valmistetaan vahva kantaliuos ja sitä laimennetaan niin paljon, että päädytään tiettyyn potenssiin. D-potenssissa on 1 osa kantaliuosta ja 9 osaa alkoholia; tätä ravistetaan 10 kertaa voimakkaasti ja saadaan D1 -potenssi. Potenssointia jatketaan ottamalla 1 osa D1 -liuosta, johon lisätään 9 osaa alkoholia ja ravistetaan taas 10 kertaa. Tätä jatketaan, kunnes päästään haluttuun potenssiin. C-potenssissa laimennussuhde on 1/100 eli 1 osa kantaliuosta ja 99 osaa ja ravistus 100 kertaa.  
LM-potenssit tarkoittavat laimennussuhdetta 1/50 000 ja niiden käyttö on syytä jättää kokeneelle homeopaatille.

Homeopatia käsitetään valitettavan usein uskomuslääketieteeksi, koska aineita ei millään voida tutkia. Esimerkiksi C30 -potenssissa ei ole enää ainuttakaan molekyyliä alkuperäisestä aineesta eli sen ei fysikaalis-kemialliselta näkökannalta pitäisi vaikuttaa ollenkaan. Homeopatia perustuukin energioihin, joita vapautuu potenssoinnissa alkuperäisestä aineesta.

Homeopatiassa noudatetaan paranemisen lakia eli Heringin lakia. Hering oli saksalainen lääkäri ja homeopaatti, jonka mukaan paraneminen tapahtuu keskeltä ääreisosiin, sisältä ulospäin ja ylhäältä alas. Hoidettavalla on oltava ensin harmonia sisimmässään, jotta paraneminen voi Heringin mukaan tapahtua oikeaan suuntaan.

Joskus homeopaattisen hoidon aloittaminen pahentaa hoidettavan tilaa - tällöin homeopaattista lääkitystä joko vähennetään tai lopetetaan hetkeksi kokonaan. Pahenemisessa eli paranemiskriisissä on yleensä kyse elimistön puhdistumisesta.

Eläinten homeopaattinen hoito on ihmisten hoitoa vaikeampaa, koska eläimeltä ei voi kysyä, mitä mielessä liikkuu tai mitä ihmissilmään näkymättömiä oireita eläimellä on. Eläimen hoidossa onkin suuri merkitys sillä, että eläimen hoitaja kertoo mahdollisimman tarkasti eläimen elämästä, reaktioista eri asioihin, oireiden ilmaantumisesta ja ylipäätään kaikesta, mikä liittyy eläimen elämään.

Useimmille tuttuja aineita ovat esimerkiksi Aconitum (aitoukonhattu) sekä Arnica (arnikkia). Aconitum on ensimmäinen aine, jota kannattaa antaa oireen ilmaantuessa. Sillä on suuri merkitys myös tunne-elämään, kun siihen liittyy pelko, pelästyminen tai muu äkillinen tunne-elämän oire. Arnican moni tuntee esim. hevosten linimenteistä ja tietää yrtin toimivan, mutta homeopaattinen Arnica hoitaa mm. loukkaantumistapauksissa hoidettavaa kokonaisvaltaisesti.

Homeopatian tehoa ei voida tieteellisesti todistaa, joten ainoa todiste on tulos, joka hoidossa saavutetaan. Käytän homeopatiaa tukihoitona muiden hoitojen ohella, hyvin harvoin ainoana hoitona. Mikäli hoidettava mielestäni tarvitsee muuta hoitoa, kuin mitä itse pystyn tarjoamaan, ohjaan hakemaan hoitoa muualta, homeopatian osalta koulutetulta homeopaatilta.