Oravantie 48, Suomi 

48230 Kotka


0407794025

marianne@ennairam.fi

Perinteinen kiinalainen lääketiede, akupunktio ja eläinakupunktio

Perinteinen kiinalainen lääketiede (PKL) juontaa juurensa yli 4000 vuoden takaa. Se perustuu terveyden vaalimiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Kun ihmisessä vallitsee tasapainoinen tila, energia eli Qi ja veri virtaavat tasaisesti ja Yin ja Yang ovat tasapainossa.  Terveys on elinvoimaisuutta - fyysistä sekä psyykkistä hyvinvointia.

Elämänenergia Qi virtaa kehossa kanavissa, joita kutsutaan meridiaaneiksi.Jos virtaus estyy, ihmisen terveys huononee. Meridiaaneilla on pisteitä, joiden kautta voidaan vaikuttaa Qi:n virtaukseen  ja sitä kautta hoitaa häiriintynyttä tasapainoa. Terveellinen ravinto, liikunta ja akupunktio edistävät ja hoitavat ihmistä kokonaisuutena ja palauttavat tasapainon. Akupunktiolla hoidetaan kiputiloja, sisä-elinongelmia ja mielen epätasapainoa palauttamalla kehon vapaa energiavirtaus ja sisäelinten tasapaino.

Akupunktiohoidon voi tehdä neuloilla, akupainannalla, laserilla tai sähköllä. Neulakammo ei siis ole este hoidon vastaanottamiselle. Kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluvat myös kuivakuppaus ja moxahoito (joka tapahtuu lämmittämällä tarpeellisia akupisteitä ja kehon alueita),' Gua Sha, mikrokuppaus, liukukuppaus ym. hoitomuodot.
Hoito tapahtuu ihmisillä ja eläimillä samalla periaatteella, kokonaisuutta hoitaen. Karvapeite on kuitenkin eläimillä kuppaushoitojen esteenä.

Itse käytän eläimillä neulojen lisäksi tai sijasta joko laseria tai akupainantaa. Näin hoitaen ei eläimelle aiheudu kipua/ epämukavuutta, mikä saa eläimen usein jännittyneeksi. Menetelmät ovat yhtä tehokkaita kuin neulat. Akupainanta on kevyttä ja pistettä voi "pumpata" tai hieroa. Ote on kuitenkin kevyt. Akupainannalla on helppo hoitaa sekä eläintään että itseään.

Diagnoosin tekeminen/ongelman selvittäminen

Kiinalaisessa lääketieteessä on useita tapoja diagnoosin tekemiseen. Luonnollisesti asiakasta tarkastellaan ulkoisesti (keho, pää ja kasvot, hampaat ja ikenet, hiukset, raajat ja iho), kielen katsominen on olennainen osa diagnoosin tekemistä, koska se kertoo kunkin sisäelimen tilasta, kuuntelu ja haistelu, haastattelu, ja pulssin tunnustelu.

Eläinten kohdalla diagnoosin tekeminen on osittain erilaista, koska pulssin sijasta useimmiten tunnustellaan sisäelinten tilaa Virtsarakkomeridiaanilta. Haastattelu on tärkeä osa eläimen hoitoa ja ennen hoitoon tuloa on omistajan hyvä kiinnittää huomiota sekä arkisiin asioihin että mahdollisiin tavanomaisesta poikkeaviin, kuten käytös, liikkuminen, syöminen ja juominen sekä uni.

Länsimaisesta lääketieteestä poiketen kiinalaisessa lääketieteessä erotellaan ja tunnistetaan syndroomia eri periaatteiden mukaan - yleisimmin:

- Qin, Veren ja Nesteiden mukaan

- Zang Fu -elinten mukaan (sisäelimet)

- Viiden elementin mukaan (Maa, Metalli, Vesi, Puu ja Tuli)

- patogeenisten tekijöiden mukaan

- meridiaanien mukaan.

Akupisteiden oirelistat/funktiot ovat hyvin laaja-alaiset. Myös syndrooma voi muuttua kerta kerralta. Usein yhden syndrooman hoituessa, esiin tulee seuraava, joka on voinut joko peittyä jo hoidettun alle tai seurata hoidettua syndroomaa. Hoidon kulku ja käytettävät pisteet muuttuvat hoitokertojen myötä. Periaate on siis kuitenkin hoitaa yksilöä kokonaisuutena, ei pelkkää oiretta tai sairautta. On luonnollisesti tärkeää tietää, mikä vaikuttaa mihinkin, jotta hoidon vaikutus on toivotun mukainen.

Akupistekarttoja on erilaisia, mikä johtuu siitä, että alunperin pisteitä löysivät ja kirjasivat eri suvut. Luonnollisestikaan kokemusta pisteistä ei haluttu jakaa, joten tähän päivään asti kartat voivat poiketa toisistaan. Myös oppisuuntia on erilaisia.Moksibustio/moksaaminen - pisteiden lämmittämistä puikolla, laatikolla, rullalla tms.

Ota yhteyttä! Kerron mielelläni lisää!

040 779 4025               marianne@ennairam.fi